บทความล่าสุด

Nakamoto Game เปิดตัวการขายที่ดินใน Nakaverse

Nakaverse เป็นโลกเสมือนของ Nakamoto Games ที่ได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนมาสร้างเศรษฐกิจเสมือนจริง ที่ช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศของ Nakamoto Games

Nakamoto Game, NFT, Play to Earn

Photo of author

Seen