บทความล่าสุด

GuildFi แพลตฟอร์ม Web3.0 ที่เข้ามาสนับสนุนเหล่าเกมเมอร์ (ร่วมกับ Metaverse ได้ด้วย)

แหล่ง DeFi พัฒนาโดยฝีมือคนไทย ที่ผลักดันสนับสนุนเหล่าเกมเมอร์คนไทย แต่ฟีเจอร์และประสิทธิภาพไม่ธรรมดา

GuildFi, Metaverse

Photo of author

Seen