Nakamoto Game เปิดตัวการขายที่ดินใน Nakaverse

Nakaverse เป็นโลกเสมือนของ Nakamoto Games ที่ได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนมาสร้างเศรษฐกิจเสมือนจริง ที่ช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศของ Nakamoto Games

แชร์บทความของเหมียวให้หน่อยนะ~

ในโลกของ Nakaverse ผู้คนสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ Nakamoto Games ได้โดยการเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งที่ดินของ Nakamoto Games จะมีทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด ให้เจ้าของที่ดินสามารถทำการขุดได้ โดยทรัพยากรเหล่านั้น จะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอล ที่สามารถนำเอาแปลงสภาพและขายเป็นอุปกรณ์ในการเข้าเล่นเกมในระบบนิเวศของ Nakamoto Games ได้

ที่ดินของ Nakamoto Games จะมี 9 รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ที่ดินป่าไม้ ก็จะให้ทรัพยากรเป็น ฟืน หรือที่ดินเหมืองแร่ จะได้ทรัพยากรเป็นหินดีบุกเป็นต้น ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะต้องถูกนำมาแปรรูป ให้เป็นอุปกรณ์ แล้วจึงจะนำไปผสมกัน เพื่อสร้างเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเล่นเกมในระบบนิเวศของ Nakamoto Games ดังเช่น การนำเอาฟืนมาผสมกันเพื่อสร้างตั๋ว (ticket) ที่ใช้เล่นเกมใน Nakamoto Games หรือการเอา น้ำมันผสมกับดินปืน เพื่อสร้าง เชื้อเพลิง (gas) เป็นต้น

ผู้เล่นทั่วไป สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจจำลองของ Nakaverse ได้ด้วยเช่นกัน ด้วยการทำหน้าที่เป็นบุคลากรที่รับการว่าจ้างจากเจ้าของที่ดิน เพื่อทำการขุดทรัพยากรจากที่ดินออกมา เสมือนกับเราเป็นพนักงานในโลกเสมือนจริงให้กับเจ้าของที่ดิน และได้รับค่าตอบแทนเป็นทรัพยากรด้วยเช่นกัน เพราะที่ดินของ Nakaverse จะมีมูลค่าจากการที่สามารถขุดทรัพยากรออกมาได้ และนำมาขายให้ผู้เล่นเกมใน Nakamoto Games นั่นเอง

ปัจจุบัน Nakaverse เปิดให้ซื้อขายที่ดินโซน North America แล้ว โดยมูลค่าที่ดินตอนนี้อยู่ที่ $12,500 โดยจะมีที่ดินจำนวนเริ่มต้นทั้งหมด 3,000 กว่าแปลง ซึ่งที่ดินแต่ละส่วนก็จะมีประเภทที่แตกต่างกันออกไป โดยจากการคาดการเบื้องต้น ที่ดิน 1 แปลง จะสามารถขุดทรัพยากรดิบได้สูงสุด ที่มูลค่า $49,000 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทรัพยากรในที่ดินยังมีอยู่

จับจองเป็นเจ้าของที่ดิน Nakaverse ได้แล้ว วันนี้ ที่ https://marketplace.nakamoto.games/

(อ่านรายละเอียดการเริ่มต้นการเปิดบัญชีที่ : https://docs.nakamoto.games/how-to-start)

แชร์บทความของเหมียวให้หน่อยนะ~

คอมเม้นต์พูดคุยกันได้นะเหมียว😃😃😃